Jorden tackar för solceller i Uppsala

I Uppsala lyser solen. Tillräckligt mycket för att det ska vara motiverat att installera solceller på exempelvis ditt tak. Du gör miljön en tjänst och sänker dina egna energikostnader.

Solen är en stjärna. Precis som alla stjärnor kommer även solen att en dag slockna och försvinna. Men enligt forskarnas beräkningar kommer det att dröja ungefär sex miljarder år. Du har alltså sex miljarder år på dig att använda solens strålar för din egen personliga energiförbrukning i Uppsala. Det är så pass länge att det trots allt inte känns som en överdrift att kalla solen för en förnybar källa. Även om det kan kännas som att det finns många mulna dagar i Uppsala så är det att faktum att staden faktiskt har väldigt bra förutsättningar för att använda solens strålar som en energikälla. Det hjälper klimatet, och det underlättar för din plånbok.

Solceller betalar snabbt av sig

Fördelen med solceller och en solcellsanläggning är förstås möjligheten att producera el. Däremot så är du tvungen att använda elen direkt då den inte går att lagra. Dock finns det en fördelaktig hake. Överskottet i elproduktionen kan nämligen säljas tillbaka till ditt elbolag. På så vis är det ett ekonomiskt smart val på sikt att installera solcellspaneler. Den summa det kostar att upprätta anläggningen kommer du helt snabbt ha tjänat in i form av minskade energikostnader. Ja, och så är det ju den där fördelen med att hela jordens miljö faktiskt mår rätt så bra av att du använder förnybara källor. Läs mer om solceller på denna sida: solcelleruppsala.net

Husbesiktning i Stockholm ett smart val

Flytta inte till Stockholm utan att ha låtit utföra en ordentlig husbesiktning i ditt nya hus eller din nya lokal. Du vill inte upptäcka massa brister med huset efter att du väl har flyttat in.

Man blir lätt väldigt ivrig när man ska flytta till ett nytt hus. Eller en ny företagslokal. Vilket slags hus det är spelar egentligen mindre roll. Det som spelar roll är att huset ligger Stockholm. Vilken drömdestination. Här som sägs vara så svårt att få hus och lokal, och så har du lagt vantarna på ett riktigt kap. Men bli inte för ivrig riktigt än. Det kan finnas många dolda fel på huset. Mögel i källaren. Fukt i väggarna. Till och med ohyra. Ropa inte hej förrän du är över ån. Den å som kallas för husbesiktning i Stockholm. Det är nämligen efter besiktningen som du får svart på vitt vilket skick huset egentligen håller.

Flytta varken in eller ut utan husbesiktning

Det vore väldigt dumt att flytta in i ett hus utan att ha besiktigat det först. Det vore också väldigt dumt att inte beställa husbesiktning för den som flyttar ut. Husbesiktningen innebär en säkerhet, en garanti, för att huset ska vara i ordentligt skick för den nya ägaren. Och för det som inte är i ordentligt skick ska ansvar kunna utkrävas från rätt person. Besiktningen avgör ungefär vem som är ansvarig för vad, så att allt sådant är utrett innan man väl börjar klaga på allt som är fel.

Vad kan en OVK-besiktning vara?

Om man nu hör att det skall bli en OVK-besiktning i fastigheten kanske man blir lite nervös och tror att det handla om Ostädad Vind och Källare men så är det inte, det är något mycket bättre.

Alla fastighetsägare, vare sig det gäller större bostadshus eller lokaler, har skyldighet att genomföra en Obligatorisk Ventilations Kontroll det vill säga en OVK-besiktning regelbundet. Det är alltså fastighetsägaren som har ansvaret och man kan lugnt skjuta upp städningen av källarförrådet ett tag till.

Ventilationskontroll är viktig eftersom man mäter att luften är bra att inandas och att det är en balans mellan till- och frånluft i alla lokaler. Det är med luft som med vatten, står den stilla blir den dålig. Luftfuktigheten eller kolmonoxidhalten kan bli förhöjd och det är inte hälsosamt för varken människor som vistas där eller själva lokalen.

Företag specialiserade på OVK-besiktning och ventilation

För att göra en besiktning av ventilationen krävs det att man anlitar ett certifierat företag, och sådana finns det, som tur är. Den skickliga personalen som utför arbetet har mätinstrument och lång erfarenhet inom området och kan, om det skulle visa sig att något inte är bra, hjälpa till med att få ordning på det igen.

Ett väl fungerande ventilationssystem är inte bara bra för människors och byggnaders välbefinnande. Det kan också vara en investering, eftersom en välfungerande ventilation också kan ge energibesparing. De lagstadgade kontrollerna är en miljöåtgärd och de uppdateras med nya rön och metoder. Ett uppdaterat och välfungerande system gynnar därför alla.