Husbesiktning i Stockholm ett smart val

Flytta inte till Stockholm utan att ha låtit utföra en ordentlig husbesiktning i ditt nya hus eller din nya lokal. Du vill inte upptäcka massa brister med huset efter att du väl har flyttat in.

Man blir lätt väldigt ivrig när man ska flytta till ett nytt hus. Eller en ny företagslokal. Vilket slags hus det är spelar egentligen mindre roll. Det som spelar roll är att huset ligger Stockholm. Vilken drömdestination. Här som sägs vara så svårt att få hus och lokal, och så har du lagt vantarna på ett riktigt kap. Men bli inte för ivrig riktigt än. Det kan finnas många dolda fel på huset. Mögel i källaren. Fukt i väggarna. Till och med ohyra. Ropa inte hej förrän du är över ån. Den å som kallas för husbesiktning i Stockholm. Det är nämligen efter besiktningen som du får svart på vitt vilket skick huset egentligen håller.

Flytta varken in eller ut utan husbesiktning

Det vore väldigt dumt att flytta in i ett hus utan att ha besiktigat det först. Det vore också väldigt dumt att inte beställa husbesiktning för den som flyttar ut. Husbesiktningen innebär en säkerhet, en garanti, för att huset ska vara i ordentligt skick för den nya ägaren. Och för det som inte är i ordentligt skick ska ansvar kunna utkrävas från rätt person. Besiktningen avgör ungefär vem som är ansvarig för vad, så att allt sådant är utrett innan man väl börjar klaga på allt som är fel.

Så fungerar bostadsanpassning i Stockholm

Bostadsanpassning i Stockholm kan du med långvarig eller permanent funktionsnedsättning ansöka om. Det är bidrag för att anpassa ditt boende med målet att leva ett självständigt liv.

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig med någon typ av funktionsnedsättning som behöver anpassa din bostad. Målet med bostadsanpassningen är att du som alla andra ska kunna leva ett självständigt liv i din egen bostad. Bidraget omfattar de flesta typer av funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsenedsättning eller nedsatt syn. Det krävs dock att nedsättningen är långvarig eller permanent.

Kommunen ger bostadsanpassningsbidrag för mindre anpassningar som att ta bort trösklar, sätta in stödhandtag eller räcken eller installera automatiska dörröppnare. Du kan även få bidrag för större anpassningar som hiss eller ramper, göra arbetsbänkar höj- och sänkbara, bredda dörrar eller ta bort badkar och ordna dusch.

Så går det till att ansöka om bostadsanpassning

Kommunen är tvungen att hjälpa dig med det du behöver för att göra en ansökan, som att du får hjälp att ordna fram de papper du behöver, eller att beställa själva anpassningen av bostaden. Först skriver du en ansökan om bostadsanpassning och skickar till din kommun. Ansökan kan du hitta på kommunens hemsida, eller på vårdcentraler och liknande. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från en medicinsk personal som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Intyget beskriver din funktionsnedsättning samt vilken konsekvens nedsättningen har i bostaden. Du kan även behöva ett medgivande från din hyresvärd. När ansökan är inskickad kommer kommunen att utreda den. När kommunen fattat beslut får du själv bestämma vem som ska göra de aktuella anpassningarna. Läs mer om bostadsanpassning på denna sida: https://www.bostadsanpassningstockholm.nu/