Kommer ditt barn att trivas på sin förskola i Göteborg?

När det är dags att välja förskola i Göteborg är det lätt att bli överväldigad av utbudet. Då kan det kännas skönt att veta att det går att byta förskola.

Ska ditt barn börja förskolan till hösten? Så spännande! Om du inte redan fått plats på en bra förskola är det hög tid att börja leta. Man behöver nämligen anmäla sitt behov av förskoleplats i god tid, ofta flera månader i förväg. Exakt hur långt i förväg man ska kontakta kommunens avdelning för barnomsorg varierar från kommun till kommun.

Även om det är kommunen som organiserar stadens förskoleplatser, har du som bor i Göteborg goda möjligheter att välja en förskola som inte drivs kommunalt. Det kan också vara bra att veta att du har möjlighet att ansöka om byte av förskola i ett senare skede, om det visar sig att ditt barn inte trivs på den förskola hen först fått plats på.

Det går att byta förskola i Göteborg

De flesta aktörer som driver förskola i Göteborg har ett genuint pedagogiskt intresse och barnens bästa i främsta rummet. Förskolor strävar generellt efter att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen. Bara för att ditt barn inte trivs på en särskild förskola, behöver detta inte betyda att förskolan är “dålig”. Den är bara inte rätt för just ditt barn.

Då kan det vara läge att se sig om efter andra alternativ. Många förskolor är inriktade på en speciell typ av pedagogik, eller har någon annan tydlig inriktning. Läs gärna på i förväg om förskolan ditt barn ska börja på, och ta kontakt med föräldrar till barn som tidigare gått eller för närvarande går på förskolan.