Ventilationsfirma i Stockholm – när du behöver se över din ventilation

Om ventilationen i huset är otillräcklig kan det ge besvär i form av allergier och astma för de boende. Ta hjälp av en ventilationsfirma i Stockholm för att kolla över ventilationen i huset.

Det börjar kännas som om hela familjen alltid är sjuk. Det är alltid någon som är snorig och förkyld eller som känner av någon form av besvär av astma. Barnen blir aldrig friska ordentligt utan går alltid omkring med förkylningsbesvär. Ni har varit hos doktorn flera gånger för att se vad som kan ligga bakom men det hittas ingenting vare sig med er eller barnen. Ni kanske behöver se över er ventilation? Kan det kanske vara den som spökar och ger er besvär med astma och förkylningar?

Ventilationsfirman fixar problemen

Det kan faktiskt vara så att problem med ventilationssystemet ger problem med hälsan. Om inte ventilationen och luften vi får i oss inomhus är ren och frisk, kan det ge hälsoproblem både för vuxna såväl som för barn. Det kan ha fastnat skit i rören som täpper igen så att luften inte kan passera igenom som vanligt. Då behöver man ta hand om det och se till att rensa rören. För att göra det kan man ringa en ventilationsfirma i Stockholm. De kan komma och se över hur det står till med husets ventilation och föreslå lämpliga åtgärder för er att göra. Det behöver inte vara särskilt avancerat. Kanske är det bara skräp som samlats i rören.

Så fungerar bostadsanpassning i Stockholm

Bostadsanpassning i Stockholm kan du med långvarig eller permanent funktionsnedsättning ansöka om. Det är bidrag för att anpassa ditt boende med målet att leva ett självständigt liv.

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig med någon typ av funktionsnedsättning som behöver anpassa din bostad. Målet med bostadsanpassningen är att du som alla andra ska kunna leva ett självständigt liv i din egen bostad. Bidraget omfattar de flesta typer av funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsenedsättning eller nedsatt syn. Det krävs dock att nedsättningen är långvarig eller permanent.

Kommunen ger bostadsanpassningsbidrag för mindre anpassningar som att ta bort trösklar, sätta in stödhandtag eller räcken eller installera automatiska dörröppnare. Du kan även få bidrag för större anpassningar som hiss eller ramper, göra arbetsbänkar höj- och sänkbara, bredda dörrar eller ta bort badkar och ordna dusch.

Så går det till att ansöka om bostadsanpassning

Kommunen är tvungen att hjälpa dig med det du behöver för att göra en ansökan, som att du får hjälp att ordna fram de papper du behöver, eller att beställa själva anpassningen av bostaden. Först skriver du en ansökan om bostadsanpassning och skickar till din kommun. Ansökan kan du hitta på kommunens hemsida, eller på vårdcentraler och liknande. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från en medicinsk personal som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Intyget beskriver din funktionsnedsättning samt vilken konsekvens nedsättningen har i bostaden. Du kan även behöva ett medgivande från din hyresvärd. När ansökan är inskickad kommer kommunen att utreda den. När kommunen fattat beslut får du själv bestämma vem som ska göra de aktuella anpassningarna. Läs mer om bostadsanpassning på denna sida: https://www.bostadsanpassningstockholm.nu/